تا چه حد فندرهای اسکله نفتی را می شناسید

فندر های اسکله نفتی

در این مقاله به ضربه گیر یا فندرهای اسکله نفتی و انواع و کاربرد های آنها خواهیم پرداخت. بطور کلی فندر یعنی ضربه گیرهای لاستیکی یا چوبی در اسکله ها می باشد. که در محل برخورد شناور و اسکله بکار می رود تا از صدمه به آنها در محل تماس جلوگیری کند. در زمان قدیم از ضربه گیر های چوبی در جلوی اسکله و اطراف بدنه کشتی استفاده می کردند. با پیشرفت تکنولوژی و صنعت لاستیک، فندرهای لاستیکی جایگزین فندرهای چوبی شدند. قابلیت جذب انرژی بالاتر و مناسب تری را دارند و همچنین از طول عمر بیشتری نیز برخوردارند.

فندر اسکله نفتی

در اطراف شناورها نیز جهت جلوگیری از برخورد و آسیب دیدن بدنه کشتی در هنگام پهلوگیری از لاستیک هایی به عنوان ضربه گیر استفاده می کنند. بعضی اوقات این ضربه گیرها از جنس لاستیک های فرسوده می باشد. فندرهای لاستیکی یا چوبی در انواع مختلفی وجود دارند که مانع از صدمه به آنها در محل تماس می شود. برخی از انواع فندرها قابلیت استفاده در قالب بدنه شناورها و کشتی‌ها را نیز دارا می‌باشند. فندر یا ضربه گیر موجب می شود تا از برخورد مستقیم دو جسم به هم جلوگیری کند. فندرها ممکن است روی کشتی، روی اسکله، پانتون، لنج و … نصب شوند. در گذشته فندرهای اسکله نفتی بصورت طناب های بافته شده استفاده می شد. اما امروزه از جنس لاستیک با پوشش چند لایه مورد استفاده قرار می گیرد.

فندر وی شکل اسکله نفتی
فندرهای اسکله نفتی

انواع فندرهای اسکله نفتی

فندر در صنایع دریایی جایگاه بسیار مهمی را دارند. متناسب با شرایط اسکله نوع شناور، وضعیت پهلوگیری و نوع نصب به عنوان ضربه گیر روی بدنه شناورها و قسمت های مختلف اسکله نصب می گردد. در زیر به چند نمونه از فندرهای اسکله نفتی اشاره شده است.

1-فندر سلولی

2-فندر مخروطی

3-فندر وی شکل

4-فندر دی شکل

5-فندر استوانه ای

فندر دی شکل اسکله نفتی
فندرهای اسکله نفتی

 

فندر مخروطی اسکله نفتی
فندرهای اسکله نفتی

 فندرهای لاستیکی اسکله نفتی

فندرهای لاستیکی در حال حاضر بیشترین کاربرد را دارند. لذا در این بخش به معرفی آنها پرداخته می شود. عملکرد این فندرها برای جذب انرژی برخورد شناور با اسکله و همچنین مقاومت در برابر خوردگی و آب های آلوده به اثبات رسیده است. هزینه ساخت و نگهداری این فندرها، نسبت به سایر فندرها کمتر می باشد. براساس عملکرد مورد نیاز، فندرهای لاستیکی در ابعاد و شکل های مختلف ساخته می شوند.

1- فندرهایی که بطور ثابت بر روی اسکله نصب می شوند. فندرهای ثابت به دو دسته کلی، فندرهای کمانشی (فندرهای سلولی، V شکل و D شکل و …) و فندرهای غیر کمانشی (فندرهای استوانه ای) تقسیم می شوند.

2- فندرهای شناور که بین اسکله و شناور قرار می گیرند. فندرهای شناور به دودسته کلی، فندرهای بادی و فندرهای فومی تقسیم می شوند.

فندر استوانه ای اسکله نفتی
فندرهای اسکله نفتی

 

فندر فومی اسکله نفتی
فندرهای اسکله نفتی

سخن آخر

در طرح یک سیستم ضربه گیر پیش از هرچیـز پیشـینه ي ضربه گیرهاي بکارگرفته شـده در گذشـته مهم است. از نظرکنتـرل هزینه هاي طرح، نصـب، راه انـدازي و نگهـداري  دارای اهمیت است. عوامل موثر در میـزان انـرژي وارده بـه فنـدر هـا عبارتنـد از وزن کشـتی، سـرعت پهلـوگیري، ضـریب جــرم، ضریب گریز از مرکز، ضریب ساختار پهلو. در بین این عوامل، سرعت پهلوگیری مهمترین عامل تأثیرگذار بر انرژی وارده بر فندر اسکله نفتی می باشد.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *