صنایع نفت

باتوجه به موقعیت استراتژیک و اهمیت اقتصادی صنعت نفت در کشور ، تولید قطعات ورسیدن به خودکفایی کشور در زمینه ی تولید قطعات لاستیکی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است .

شرکت میعاد صنعت با در دست داشتن تجهیزات پیشرفته و آزمایشگاهی مجهز و با بهره مندی از نیروهای متخصص در این حوزه خدمات بسیار زیادی را به صنعت نفت کشور عرضه داشته که در ذیل به برخی از آن ها اشاره ی کوچکی دارم.