Tag Archives: نازل سوخت گیری Cla-Val

همه چیز در مورد نازل سوخت گیری هواپیما و انواع آن

نازل سوخت گیری هواپیما

در این مقاله به انواع نازل سوخت گیری هواپیما می پردازیم. نازل می­‌تواند با استفاده از تجهیزاتی که روی آن نصب می­‌شود عملکرد­های کنترلی دیگری نیز داشته باشد. برای مثال نازل می­‌تواند مجهز به مکانیزمی باشد که تا وقتی نازل درون لوله پرکننده باک قرار نگرفته است اجازه عبور سوخت داده نشود. بعضی از نازل­‌ها […]