Tag Archives: خرید کوپلینگ موتور

نکات مهم در زمان خرید کوپلینگ موتور

خرید کوپلینگ موتور

در ایی مقاله به خرید کوپلینگ موتور و انواع آن و همچنین به کاربرد های آنها می پردازیم. در مقاله های قبلی در مورد کوپلینگ فنری و کوپلینگ انعطاف پذیر پرداختیم. آنچه را که در مورد خرید کوپلینگ ها اهمیت دارد یکسری نکات مثل محیط کار، میزان تحمل گشتاورد، دما و انعطاف پذیری می باشد. […]