صنایع گاز

ذخاير نفت و گاز ايران در سال 81 معادل 270 ميليارد بشكه معادل نفت خام برآورد گرديده است كه 37 درصد ان به نفت خام و 63 درصد آن به گاز طبيعي اختصاص يافته است  48 درصد در مناطق خشكي مي باشند. منابع و ذخاير گاز طبيعي ايران عمدتا در مناطق جنوبي كشور و در نزديكي آبهاي خليج فارس قرار گرفته اند. توليد گاز طبيعي در جهت پاسخگويي به تقاضاي داخلي و يا صادراتي عمدتا از منابع گازي مستقل انجام مي گيرد و گازهاي همراه توليدي از منابع مشترك نفت و گاز عمدتا جهت تزريق به ميادين نفتي مورد استفاده قرار مي گيرند. بهره گيري از مزيت نسبي گاز طبيعي در جهت تامين انرژي داخل كشور و نيز گسترش برنامه هاي مبادلات بين المللي گاز طبيعي در راستاي ارتقاي جايگاه ايران در بازارهاي بين المللي از اهداف مهم و استراتژيك صنعت گاز كشور در آينده بشمار مي رود. با توجه به روند مصرف گاز طبيعي در كشور سهم گاز طبيعي در سبد انرژي مصرفي كشور از 26 درصد در سال 1370 به 46 درصد در سال 80 افزايش يافته است ( و در مقابل سهم فراورده هاي نفتي در اين دوره از 64 درصد به 47 درصد كاهش يافت ) رشد مصرف گاز طبيعي در ايران در طي دهه اخير همواره بيش از رشد مصرف جهاني گاز بوده است. مصرف گاز طبيعي در ايران در طي دهه 70-80 از متوسط رشد سالانه اي به ميزان 12 درصد برخوردار بوده است و اين امر در حالي است كه مصرف جهاني گاز در اين دوره تنها داراي رشد سالانه اي به ميان 1.8 درصد مي باشد.

از این رو تولید قطعات مصرفی در حوزه های مختلف صنعت گاز از قبیل پروژه های اکتشاف و بهره برداری ، خطوط انتقال گاز و حوزه های شهری گاز رسانی امری بسیار مهم و حائز اهمیت می باشد که شرکت میعاد صنعت کوشان در این زمینه خدمات بسیار فراوانی را در این زمینه به کشور عرضه داشته و کشور را در زمینه مصرف هرگونه قطعات لاستیکی و ترکیب فلز و لاستیک به کشور های خارجی بی نیاز نموده است .