تولید نازل سوخت هواپیما (SEAL COPLING )

SEAL COPLING قطعه ایست مصرفی و در حال حاضر بسیار مهم برای سوخت گیری کلیه ی هواپیما های کشور  .برای تولید این قطعه ارتباطی نزدیک بین شرکت میعاد صنعت کوشان و واحد سوخت گیری هواپیمایی کشور مستقر در فرودگاه شهید بهشتی اصفهان برقرار شد و مهندسی معکوس روی قطعات خارجی انجام گرفت و باتوجه به تجربه و دانش فنی نیروها ی متخصص شرکت میعاد صنعت کوشان توانستیم برای اولین بار این قطعه را در ایران با شرایط خوب و ایده آل مطابق درخواست شرکت فرآوره های نفتی ایران تولید کنیم و به این شرکت در موعد مقرر تحویل دهیم .